top of page

Upozorňujeme řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti ne mokré vozovce, protože na mokrém asfaltu se vozidla chovají jinak, než byste očekávali. Dnes se z důvodu mokré silnice přihodily pár set metrů za sebou hned dvě dopravní nehody mezi obcemi Chrat a Zaječice, kdy řidiči ztratili vládu nad svým vozidlem. Obě nehody naštěstí skončily jen s drobnými zraněními, ale vozidla už dopadla hůř. Proto spěchejte pomalu. Někdy může podobná situace souhrou náhod dopadnout mnohem hůe a stačí jen moment nepozornosti a váš život se může ubírat nečekaně jiným směrem, než jste původně plánovali....

V úterý 15. 5. hlídka strážníků měřila rychlost v obci Hrochův Týnec v ulici Nádražní. Na měřeném úseku, kde je nejvyšší dovolená rychlost dopravní značkou B20a je 30km/hod. bylo zjištěno během hodiny celkem devět přestupků překročení rychlosti. V tomto úseku se nacházejí dvě budovy základní školy a jedna mateřská školka. Nejvyšší naměřená rychlost byla 57km/h. 

Oznamujeme občanům svěřených obcí, že Městská policie Hrochův Týnec začala měřit rychlost na vybraných úsecích, které byly schváleny DI PČR Chrudim. (ilustrační foto)

Nová veřejnoprávní smlouva

Od počátku měsíce dubna má město Hrochův Týnec uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s obcí Zaječice, která je nyní další svěřenou obcí, kde bude Městská policie Hrochův Týnec vykonávat dohled nad veřejmým pořádkem.

Plaketa za věrnost

​Dnes v ranních hodinách předal starosta města Hrochův Týnec pan Petr Schejbal strážníkovi Dianě Šlechtové plaketu za dvacet let služby u městské poiicie. Diana Šlechtová sloužila osmnáct let u Městské policie Pardubice a dva roky u Městské policie Hrochův Týnec.

Upozorňující letáčky

 

Strážníci Městské policie Hrochův Týnec rozdávají v obcích, které mají na starost, upozornění na to, že budou jisté přestupky jako je stání v protisměru nebo parkování mimo parkoviště na veřejném prostranství řešit jako přestupek. Chtějí tím předejít nedorozumění, aby občanům nezpůsobili nečekané nepříjemnosti a aby se vyhnuli co možná nejvíce nepříjemným konfrontacím.

Uhynulá nutrie na Horeckém rybníku

 

Svoji daň si vyžádal mráz i na Horeckém rybníku, kde nalezli strážníci nutrii zamrzlou v ledu. Zima je k volně žijícím tvorům nekompromisní ještě víc nežli k domácím mazlíčkům nebo k lidem. 

Přestupek stání v křižovatce

Při kontrolní činnosti v obci Podlažice strážníci zjistili vozidlo, které bránilo silničnímu provozu tím, že ho majitel zaparkoval v křižovatce. Majitel se k vozidlu dostavil a přestupek byl vyřešen v příkazním řízení blokovou pokutou.

Besedy s dětmi a mládeží na školách

 

Městská policie Hrochův Týnec se věnovala dětem v Hrochově Týnci tím, že u nich realizovala přednášku na téma rozdíly mezi lidmi - rasismus. Netradiční besedou se strážník pokusil vysvětlit příčiny kulturní rozmanitosti, popsat základní lidská plemena a hlavní příčiny rasismu ve společnosti.

NOVÁ Městská policie Hrochův Týnec

Když se dnes projdete ulicemi měst Hrochova Týnce, Chrasti, městyse Chroustovice či obce Rosice, můžete potkat strážníky, které jste dosud neznali. Městská policie Hrochův Týnec totiž prodělala v poslední době několik změn. Můžeme říci, že po necelých dvou letech dochází ke změnám, které můžeme považovat za nový začátek. Nové je zejména to, že jeden ze strážníků Pavel Kouba koncem roku 2017 odešel a na bezpečnost a pořádek ve svěřených obcích budou nyní dohlížet tři strážníci. Dva strážníci, které dosud neznáte nastoupili  2. ledna 2018. Jsou jimi Petr Bláha původem strážník z Městské policie        Mladá Boleslav kde pracoval od roku 2004 , před tím pracoval dlouhá léta u vojenské policie. Ten bude nyní zastávat pozici velitele. Dalším novým strážníkem je  Petr Veselý původně z Městské policie Skuteč, kde pracoval jeden rok a který předtím pracoval sedmnáct let jako voják výsadkář v Chrudimi. Poslední strážník je vám již znám a u MP Hrochův Týnec je od samého počátku - Diana Šlechtová původem z Městské policie Pardubice kde pracovala od roku 1998.

Jako strážníci v novém se chceme zaměřit na nejaktuálnější problém obcí a to je především dopravní situace. Nové bude zejména to, že díky plánovanému zakoupení radaru budeme již brzy moci řešit překročení rychlosti ve svěřených obcích. Dohled nad dodržováním rychlosti je vyžadován velmi naléhavě zejména v městech Hrochův Týnec a Chrast. Dále se budeme více zaměřovat na dohled na přechodech u škol, neoprávněné parkování mimo místa k tomu určená, parkování vozidel na chodnících, což je častým nešvarem občanů obcí i těch, co přijedou jen coby hosté a dále se zaměříme na zábory veřejného prostranství vozidly a to zejména parkování vozidel na travnaté ploše. Naše snaha o zlepšení pořádku ve městech a obcích budou mít dvě fáze. V měsících březen až duben očekávejte, že Vás budeme spíše upozorňovat, napomínat občany na věci, které budeme vyžadovat a v měsíci květnu už můžete očekávat represi v podobě občasných pokut. Chceme, aby občané byli dostatečně obeznámeni o tom, co budeme od nich vyžadovat, aby práce městské policie měla význam a nebyla brána jako „šikana“.

Chceme, aby občané vnímali naši práci převážně jako přínos. Budeme usilovat o to být zárukou pořádku a pocitu bezpečí pro všechny slušné lidi. Nejde nám o byrokratické dodržování pravidel, ale o smysluplný dohled nad čistotou chodníků a celých ulic ve vašich městech a obcích tak, aby se vám v nich hezky žilo. Někdy můžeme pomoci urovnat spory mezi sousedy nebo alespoň poradit, na koho se obrátit v případě, že máte nějaký osobní problém. Byť jsme jen tři, chceme se zaměřit i na seniory a na děti prostřednictvím programu prevence kriminality, který je naší další aktivitou. V neposlední řadě jsme tu také proto, abychom pomohli v obcích, které máme na starost odchytit toulavého psa a případně se postarat o to, aby si ho páníček zase našel a nebo ho umístíme do soukromého azylu, který není pro obce nijak nákladný, kde mu bude nalezen nový domov.

Budeme rádi, že nás budete brát jako ochránce zákona, ale i jako lidi, kteří mají pochopení pro vaše osobní problémy. Nebudeme slepě vyžadovat dodržování zákona, ale v okamžiku, kdy uvidíme, že dochází k jeho naprosté ignoraci bezohledností, arogancí, lhostejností, hrubostí, opakovaným přehlížením, stáváme se nekompromisními odpůrci takového chování a počítejte s tím, že neustoupíme ani o krok a takový občan, který se bude takto projevovat se střetne s tvrdým odporem. Jinak se ale budeme snažit, aby vaše setkání s námi bylo převážně spojeno s pozitivními emocemi a budeme hledat společné cesty řešení k tomu, aby se vám ve vašich obcích žilo co nejlépe.  

                                                                                                                                                                              str. Diana Šlechtová, DiS.

bottom of page